Forum o prašičih

Medtem ko so se cene koruze in žita v primerjavi s prvo polovico leta bistveno znižale, ostajajo cene soje še naprej na primerljivo visoki ravni. Z uporabo mineralnih krmil z visoko nasičenostjo z aminokislinami lahko prihranite.

Letošnja žetev je končana, skladišča so polna, čeprav so nekatere kmetije letos za to potrebovale nekaj hektarjev več. Zdaj je pomembno preveriti shranjeno krmo, pridobiti pregled nad njeno kakovostjo in vsebnostjo hranil ter preprečiti izgube prireje. Zaradi nizke vsebnosti energije in beljakovin bo morda treba prilagoditi porcije. Poleg tega ne smemo prezreti kontaminacije žit in zlasti koruze z mikotoksini, tudi v suhem jesenskem vremenu. Za marsikaterega kmeta so rezultati letošnjega žitnega in koruznega projekta presenetljivi.

Visoka mlečna in plemenska prireja plemenskih svinj sta pri svinjah tesno povezani
z vnosom krme skozi celoten cikel. Stalen in dosledno visok vnos krme med laktacijo predstavljata velik izziv za rejce pujskov. Ne samo v vročih poletnih mesecih, ampak skozi vse leto so zato vnos krme z visoko kakovostjo krme in higieno (mikotoksini!), dobro strukturo krme (ne preveč fino!), zadostno oskrbo z vodo (kakovost!) in krmnimi dodatki (npr. Digestarom®, BIOMIN® P. E. P. Green) zelo pomembni, ustrezno pa je treba prilagoditi tudi krivuljo krme in zagotoviti visoko zdravstveno stanje živali.

Poleg raznolikega portfelja mineralnih krmil ponuja BIOMIN številne storitve podpore. Poleg obsežne analize surovin in krme ter prilagojenega izračuna obrokov je reden pregled hleva, ki je na voljo vsem strankam, pomemben za optimalno svetovanje kmetiji.

Visoka biološka prireja je osnova za ekonomično prirejo pujskov. V zadnjih 20 letih je bilo v povprečju mogoče odstaviti letno na eno svinjo odstaviti še šest pujskov več. Ta genetski napredek in s tem povezano večje število pujskov zahteva visoko mlečnost. Predvsem je izziv zadosten vnos mleziva v prvih urah življenja.

Faza odstavitve pujskov od svinje je ena najbolj občutljivih faz v življenju prašiča. Do starosti 3 tednov sesnega pujska pred nalezljivimi boleznimi ščitijo protitelesa v mlezivu. Potem začne odojek tvoriti lastne snovi za zaščito pred različnimi patogeni. Pujsek se pri odstavitvi znajde v tako imenovani „imunološki vrzeli“ in zato velja, da je v tem trenutku še posebej občutljiv.

Prepoved zdravil, ki vsebujejo cinkov oksid, v veterinarski medicini, predstavlja od junija 2022 še en velik izziv za rejce pujskov. Protibakterijske učinke cinka v črevesju in njegove vplive na črevesno pregrado smo vedno uporabljeni v fazi odstavljanja za zmanjšanje diareje. Uspešna odstavitev je poleg krmljenja pomembna za primerno upravljanje. In to se začne že pri plemenskih svinjah.