Perutnina

Perutnina

fjadmin1
Geflügel - Fritz Jeitler Futtermittel

Zdravje in vitalnost živali sta odločilna dejavnika za uspešno rejo perutnine!

Razvoj in potencial današnje genetike na področju pitovnih piščancev in kokoši nesnic je ogromen. Stopnje rasti, nesnost in izkoristek krme so se v zadnjih nekaj desetletjih izjemno izboljšali. Zahteve po reji, krmljenju in upravljanju so se posledično povečale in predstavljajo ustrezne izzive za kmete.

Oskrba s hranili, ki temelji na potrebah, je osnova za visoko in stabilno delovanje ob hkratni nizki porabi krme. BIOMIN ima učinkovito ekipo strokovnjakov za perutnino na nacionalni in mednarodni ravni, ki s svojim strokovnim znanjem pokrivajo vse vidike reje, krmljenja in zdravja. Zaradi zavzetosti na področju raziskav in razvoja ter intenzivnega sodelovanja z raziskovalnimi institucijami in izvajalci se nenehno razvijajo nove rešitve na področju perutnine.

Naši partnerji

Ponosni smo na dolgoročne in tesne povezave s partnerji. Zanesljivost je predpogoj za dobro sodelovanje in zadovoljstvo naših strank.

Naši partnerji

Moč narave

Lokalno kmetijstvo deluje in sledi naravnemu krogu narave. V tem krožnem gospodarstvu sta pridelava rastlin in živinoreja tesno povezani in se medsebojno krepita.

Krog narave