BIOMIN Avstrija je svoj novidom našel pri JEITLER-ju!

BIOMIN Avstrija je svoj novidom našel pri JEITLER-ju!

Mag. Christoph Cizek, Vodja prodaje BIOMIN Avstrija
38 let po tem, ko sta Fritz Jeitler st. in Erich Erber (ustanovitelj podjetja BIOMIN) zapečatila svoje poslovno partnerstvo s stiskom rok, se bo zgodba o uspehu s 1. februarjem 2024 nadaljevala. Ekskluzivni partner bo postal novi lastnik!

Podjetje dsm-firmenich je zaradi ukrepov internega prestrukturiranja poleti 2023 BIONIM ponudilo na trgu. Na veselje Barbare Rüel, direktorice podjetja BIONIM GmbH je med številnimi interesenti na koncu novi lastnik postalo podjetje Fritz Jeitler Futtermittel. »Pri družini Jeitler bodo naše stranke in sodelavci v najbol-jših rokah. Podjetje Jeitler bo ohranilo celotno ponudbo storitev in proizvodov blagovne znamke BIOMIN. Prav tako bo našim kupcem na ustaljeni način ostala za vsa morebitna vprašanja in potrebe ekipa strokovnjakov in produktnih menedžerjev.«

Prodajni partner od začetka dalje

V osrčju jugovzhodne Štajerske deluje od leta 1967 družinsko podjetje, ki danes ponuja celovit sortiment na področju krmil in kmetijstva. Temeljni kamen je postavil mož, ki je po 50 letih še vedno trden sestavni del uspešnega podjetja, Fritz Jeitler st. Po prvih uspešnih letih terenske prodaje je leta 1985 skupaj z ženo Lindo naredil prvi korak k samostojni poti. Vse se je začelo z desetimi vedri »Biolac®« – prvim mlekom za pujske v Evropi. Jeseni 1985 sta Fritz Jeitler in Erich Erber svoje poslovno partnerstvo zapečatila s stiskom rok. Podjetje Fritz Jeitler Futtermittel je postalo generalni zastopnik za BIOMIN na Avstri-jskem Štajerskem in južnem Gradiščanskem. Takrat se je rodilo 38 let trajajoče partnerstvo.

2004 je Slovenija vstopila v EU in s tem so se odprla vrata na nov trg, ki se ga s stalnim nadgra-jevanjem zelo uspešno obdeluje.

Leta 2007, po prepovedi uporabe antibiotikov kot pospeševalcev rasti živine, je podjetje Fritz Jeitler Futtermittel na Avstrijskem Štajerskem prevzelo vodilni položaj na trgu krmil za svinje. Že leta 2009 je dobavilo šest milijonov kilogramov mineralne krme. Kmetje so iz tega namešali več kot 100 milijonov kilo-gramov pripravljene krme.

V sodelovanju s podjetjem Königshofer, ki se je začelo leta 2008, je podjetje Fritz Jeitler Futtermittel postalo učinkovit ponudnik celovitih storitev. Mladi Fritz je je že leta 2010 prevzel spretnosti vodenja podjetja, značilne za Fritza starejšega. Po končanem šolanju na Francisco Josephinum v Wieselburgu je leta 1998 prevzel prodajno območje Zahodne avstri-jske Štajerske.

Po fazi intenzivnega načrtovanja je bila leta 2011 v Bernu postavljena nova centrala podjetja z modernim logističnim skladiščem, in do danes so en za drugim sledila uspešna poslovna leta, zato smo vodilni položaj na področju krme za pujse lahko še nadgrajevali. Zadnja leta je pomemben sestavni del poleg krme za pujse postala tudi krma za perutnino in govedo.

2024: S prevzemom se območje podjetja Jeitler od 1. februarja 2024 razteza prek celotne Avstrije. Južne Nemčije, Hrvaške ter Slovenije.

Erich Erber in Fritz Jeitler starejši

Zaključne besede pripadajo novemu lastniku:

Ker smo družinsko podjetje, je za nas pomembno, da ostanemo zvesti našim prvotnim principom. Stisk roke je pri nas tradicija in traj-nostni uspeh je naš pri-oritetni cilj.
Že 38 let smo zvesti blagovni znamki BIOMIN in bomo kot močan lokalni partner rejcev živali tudi v prihodnje držali to preimum zaobljubo. BIOMIN je simbol krmnih rešitev, ki temeljijo na znanosti! Naši izkušeni strokovnjaki za krmo iščejo optimalne rešitve za aktualne in bodoče izzive. To delamo zato, da bi našim kupcem pri kmetovanju zagotovili najboljši možni uspeh ter poleg tega s traj-nostnimi koncepti bistveno doprinesli k okolju.

Jaz osebno in moja celotna ekipa se veselimo sodelovanja.