Analizirajte krmo – prilagoditeobroke – ohranite prirejo!

Analizirajte krmo – prilagoditeobroke – ohranite prirejo!

Adrian Stiefsohn, asistent za prodajo in marketing
Letošnja žetev je končana, skladišča so polna, čeprav so nekatere kmetije letos za to potrebovale nekaj hektarjev več. Zdaj je pomembno preveriti shranjeno krmo, pridobiti pregled nad njeno kakovostjo in vsebnostjo hranil ter preprečiti izgube prireje. Zaradi nizke vsebnosti energije in beljakovin bo morda treba prilagoditi porcije. Poleg tega ne smemo prezreti kontaminacije žit in zlasti koruze z mikotoksini, tudi v suhem jesenskem vremenu. Za marsikaterega kmeta so rezultati letošnjega žitnega in koruznega projekta presenetljivi.

Žitna žetev je poleti poleg povprečnega pridelka prinesla tendenčno nizko kakovost. Vsebnost surovih beljakovin v analiziranih vzorcih ječmena je bila med 7,1 % in 12,1 % (pri 88 % suhe snovi). Zaradi tako velikega razpona je treba nujno natančno izračunati porcije, saj se ni mogoče zanašati na rezultatih analiz iz literature (glejte preglednico 1).

Preglednica 1: Primer obroka za breje plemenske svinje z učinki različnih vsebnosti surovih beljakovin (XP) v ječmenu na vsebnostne vrednosti celotne recepture.

„Iz prakse je znano, da že male količine mikotoksinov v krmi zelo škodujejo.”

Trajajoča nezadostna oskrba s surovimi beljako-vinami in s tem z esencialnimi aminokislinami prinaša pomembne izgube v prireji. Po drugi strani pa je treba v smislu stroškovno učinkovitega krmljenje in zman-jšanje emisij preprečiti tudi prekomerno oskrbo. Pregled posameznih sestavin krme in naknadna pri-lagoditev porcij se zato izplačata!
Nadzorovati pa je treba kontaminacijo posamez-nih sestavin z mikotoksini.

Tudi v tem – pretežno suhem – letu so bile v okviru projekta BIOMIN nekateri vzroci požetih žit in koruze ugotovljene visoke ravni mikotoksinov deoksiniva-lenola, zearalenona in fumonizina.

Iz številnih praktičnih primerov je znano, da že zmerne koncentracije mikotoksinov v krmnih pripravkih lahko povzročijo veliko škode. Skupno obremenitev porcij lahko delno zmanjšate s prilago-ditvijo obroku dodanih posameznih komponent. Pred mikotoksini dokazano ščiti le Mycofix®. Ta vsestranski izdelek združuje tri mehanizme za boj proti mikotok-sinom in dodatno podpira zdravje črevesja, imunski sistem ter dobro počutje in prirejo živali. Ker je za prirejo najbolj pomembno zdravje živali!

Slika 1: Povprečna vsebnost surovih beljakovin ječmena, pšenice in koruze v analizah, ki jih je opravil BIOMIN (letina 2023)

Ste vedeli?

Mycofix® se v prireji pujskov izplača od ¼ dodatno prodanih pujskov na leto?(Bruto marža na dodatno prodanega pujska znaša trenutno približno 60 EUR, za Mycofix® pa porabite 5 EUR na svinjo/na leto <15 EUR) Vas zanima?

Preglednica 2: Rezultati analiz mikotoksinov pridelka 2023, ki jih je izvedel BIOMIN (stanje 7. 11. 2023)

* število vzorcev
** vrednosti nad mejo zaznavnosti 15 μg/kg (DON), 3 μg/kg (ZEN) ali 10 μg/kg (FUM)