Vnos krme medlaktacijo – večni izziv

Vnos krme medlaktacijo – večni izziv

DDI Sophie Figl, Tehnična prodaja in skrbnik ključnih kupcev prašiči
Visoka mlečna in plemenska prireja plemenskih svinj sta pri svinjah tesno povezani z vnosom krme skozi celoten cikel. Stalen in dosledno visok vnos krme med laktacijo predstavljata velik izziv za rejce pujskov. Ne samo v vročih poletnih mesecih, ampak skozi vse leto so zato vnos krme z visoko kakovostjo krme in higieno (mikotoksini!), dobro strukturo krme (ne preveč fino!), zadostno oskrbo z vodo (kakovost!) in krmnimi dodatki (npr. Digestarom®, BIOMIN® P. E. P. Green) zelo pomembni, ustrezno pa je treba prilagoditi tudi krivuljo krme in zagotoviti visoko zdravstveno stanje živali.

„Kondicioniranje doječih svinj naj bi se v najboljšem primeru končalo po štirih tednih, tako da se krivulja krmljenja nato lahko zniža in svinje krmi glede na potrebe.”

Preverite krivuljo krmljenja

V mnogih primerih je nezadosten vnos krme med laktacijo posledica prekomerne oskrbe svinj v fazi dolge brejosti. Če je krivulja krmljenja med brejostjo trajno previsoka, svinje pridobijo maščobo in med fazo sesanja porabijo manj krme zaradi prekomernega kondicioniranja. Poleg tega se običajno podaljša čas kotitve, kar lahko negativno vpliva tako na zdravstveno stanje svinje (npr. MMA) kot pujskov (npr. pomanjkanje kisika). Iz tega razloga je priporočljivo redno pre-verjati stanje svinj in po potrebi spreminjati krivuljo krme. V najboljšem primeru naj bi se kondicioniranje pri doječih svinjah zaključilo, tako da se lahko krivulja krmljenja nato spusti in svinje krmi skladno s potreb-ami. Pomembno je, da so svinje kljub majhni količini krme mirne in zadovoljne ter da je zagotovljeno zadostno raztezanje želodca, pri čemer je treba upoš-tevati minimalne vrednosti vsebnosti surovih vlaken in dobro strukturo krme. Poleg tega mora krma kljub stalnemu preprečevanju prekomernega kondicio-niranja vsebovati določeno vsebnost surovih maščob, da se zagotovi kopičenje zadostne količine hrbtne maščobe in dobra kakovost pujskov. Le en mesec pred kotitvijo, okoli 85. dne, se krivulja krme občutno zviša, da bi spodbudili rast in kakovost pujskov. V času skotitve je pomembno ohranjati prebavo in preprečiti zaprtje. Po kotitvi obstaja še en pomemben dejavnik, zaradi katerega se krivulja krmljenja ne sme zvišati prehitro. Količino krme, zmanjšano tik pred kotitvijo, je treba dnevno povečati za 0,5 kg ali 6,5 MJ ME od 2. dne po kotitvi, da okoli 10. dne doseže višek. Če količino prehitro povečamo in začnejo nekatere svinje zav-račati krmo, jih je treba ponovno nakrmiti, kar lahko negativno vpliva na uspešnost vzreje. Pozor, velike spremembe krivulje krmljenja ne smejo biti nenadne saj prinašajo dolgoročno rešitev težav.

„Na splošno je treba imunski sistem svinj krepiti v celotnem reproduktivnem ciklu, če želimo imeti v fazi stresa v hlevu odporno čredo.”

Ohranjanje zdravstvenega stanja

Drugi razlog za premajhen vnos krme svinj med laktacijo lahko izhaja iz pomanjkljivega zdravstvenega stanja črede. Zavračanje krme je znak za različne bolezni. Poleg virusnih bolezni, kot sta PRRS in gripa, vodi tudi MMA k zmanjšanju vnosa krme. Zlasti vročične živali jedo manj hrane. V tem primeru je poleg veterinarskega nasveta in izvajanja določenih ukrepov upravljanja s tehničnega vidika krmljenja pomembno, da se svinje v času okrog kotitve ne krmi preveč.

Krmljenje z drobljencem za breje svinje ali redčenje drobljenca za doječe svinje z ječmenom lahko izboljša stanje. Uporaba posebnega kislinskega kom-pleksa BIOMIN® pHD Top pomaga tudi pri zmanjše-vanju patogenov v prebavilih in znižuje pH v urinu, kar preprečuje okužbe sečil in nadalje tudi MMA (produkt za doječe svinje BE 5 LIFE že vsebuje BIOMIN® pHD Top). Poleg tega velja, da s krmljenjem uravnotežene mešanice vlaknin ohranjamo prebavo in se izognemo zaprtju. V nekaterih primerih je ravno nasprotno in se pri svinje pojavi podhladitev. Podhladitev je lahko znak okužb sečil. Tudi v tem primeru lahko svinjam pomagate tako, da jih krmite z BIOMIN® pHD Top. Vsekakor pa je treba preveriti temperaturo in prepih v hlevu. V hladnejših mesecih je stopnja prezračevanja pogosto previsoka in temperatura v hlevu nastavl-jeno prenizko. Posledično se svinje prehladijo. Zlasti v hlevih, kjer je bila stalež zmanjšan in se v reproduk-cijskem centru in čakalnem hlevu goji manj svinj kot je bilo prvotno predvideno, ne smemo podcenjevati posledičnih učinkov na sobno temperaturo.

Da bi imeli v fazi stresa v hlevu odporno čredo, je na splošno pomembno krepiti imunski sistem svinj v celotnem reproduktivnem ciklu. Redni tedenski odmerki BIOMIN® TopVital, ki svinji zagotavlja pomembne vitamine in naravne antioksidante iz grozdja, alg in rožmarina, krepijo obrambo telesa pred stresom in imunski sistem živali.

BIOMIN za največji apetit in največjo mlečnost

Izdelek Zucht S 10 OMEGA GOLD zagotavlja največjo okusnost krme, visoko prebavljive vire beljakovin, zadostno energijo, maščobe in surove vlaknine kot vseobsegajoč izdelek ter vsebuje številne funkcionalne dodatke, kot je mešanica kislin Biotronic® Top3.

Mineralna krma za doječe svinje z 10% dodatka
✓ Visoko prebavljivi viri beljakovin kot so krompirjeve beljakovine
✓ Okusne sestavine kot so biskvitna moka, citronska kislina, dekstroza
✓ Dodatna maščoba BIOMIN® MegaFat
✓ Dolgoverižne omega-3 maščobne kisline iz olja alg, hitro razpoložljiva energija kislin GOLD, encimi, ki razgrajujejo NSP, probiotiki, učinkovit vir vitamina D3, antioksidanti, Biotronic® Top3, modul BIOMIN® 4 LAC za podporo jeter in spodbujanje mlečnosti, L-karnitin in zelo dostopen vir selena