Fritz Jeitler Celovita ponudba –tudi za poljedelstvo!

MORSKI APNENEC- posebno gnojilo podjetja Hechenbichler

Na intenzivno obdelovanih poljih in travnikih prihaja zaradi porabe kalcija in do izpiranja kationov do naraščanja zakisanosti tal. Gnojenje s komercialnimi gnojili kot so gnojevka in mineralna gnojila prav tako povzroča zakisanje. Zakisanje tal ima številne negativne učinke, ki zmanjšajo pridelek.

Kalcij pozitivna vpliva na strukturo tal in poveča poroznost ter kapaciteto akumuliranja vode v tleh. Živa bitja v tleh, ki so pomembna za rodovitnost tal, potrebujejo tla, bogata s kalcijem. Pri nizkih pH-vrednostih se razpoložljivost številnih hranilnih snovi zmanjša.

Zakaj je ta MORSKI APNENEC tako učinkovit

Osnovna kameninan MORSKEGA APNENCA je mlajšega izvora in je manj gosta od običajnega komniskega apnenca. Morski apnenec odlikujeta visoka poroznost in fina meljivost. Tako dosega zelo visoko reaktivnost v tleh, zato ga rastline lahko enosatvno absorbirajo (več kot 90 %).