Pregled hleva za optimalnosvetovanje v praksi

Poleg raznolikega portfelja mineralnih krmil ponuja BIOMIN številne storitve podpore. Poleg obsežne analize surovin in krme ter prilagojenega izračuna obrokov je reden pregled hleva, ki je na voljo vsem strankam, pomemben za optimalno svetovanje kmetiji.

„Samo tisti, ki uspe zagotoviti optimalne pogoje za živali bo nagrajen z najboljšimi rezultati.”

Korito s sitom:

s pomočjo sita je mogoče določiti porazdelitev velikosti delcev v pripravljeni krmi. V mnogih primerih je krma preveč fino zmleta, kar povzroči nepravilno razslojevanje in nezadostno zakisanost vsebine želodca. Prebava beljakovin se poslabša in neprebavljene sestavine krme pridejo v debelo črevo, kjer so na voljo kot vir hrane za patogene klice. Poleg tega manjka struktura, ki je pomembna za delovanje in žvečenje živali. Zmanjšana zmogljivost, nekroza, želodčne razjede, nemir in vedenjske motnje, kot sta agresivnost ali prazno žvečenje, so vnaprej programirane. Na podlagi rezultatov analize sita je mogoče priporočiti posamezne ukrepe.

Merjenje maščobnega tkiva na hrbtu:

redna presoja stanja prašičev (štirikrat na cikel) je bistvenega pomena za izogibanje prekomernemu ali premajhnemu stanju in za doseganje dobre prireje. Presoja naj bi zajemala vizualni pregled in otip izkušenega vodja kmetije. Pri današnjih vzrejnih zunanje stanje ni več tako intenzivno povezano z debelino maščobnega tkiva na hrbtu. Bolj ko so svinje zamaščene in mesnate, težje je oceniti njihovo stanje. Občasno je priporočljivo, da presojo opravi zunanji sodelavec. Če obstajajo kakršne koli negotovosti, je treba v vsakem primeru opraviti meritev debeline maščobnega tkiva na hrbtu, da lahko smiselno prilagodimo priporočeno krivuljo krmljenja.

NOVO:
Termografska kamera:

opazovanje hleva s termografsko kamero bistveno merodajno izboljša pregled hleva. Kamera na primer zagotavlja informacije o temperaturi tal in razgrajevanja v območju za odstavitev ali v gnezdu za pujske, o funkcionalnosti in temperaturi grelnih plošč ali panelov, in o tem ali je bil hlev dovolj dolgo predogrevan, ter o funkcionalnosti nastavkov za pitje (barva vodovodnih cevi)itn.

Poleg tega omogoča ogled s termografsko kamero tudi oceno zdravstvenega stanja živali. Na ušesih lahko na primer opazimo, ali je pujskom vroče, saj lahko pretoplo okolje povzroči nemir in zmanjšano prirejo. Če je konica repa temna in hladna, je to znak zgodnje faze nekroze.

Razpoložljiva servisna orodja BIOMIN in pregledi hleva bistveno olajšajo strokovno in v uspeh usmerjeno svetovanje v praksi. Samo tisti, ki ustvarijo optimalne pogoje za živali, bodo nagrajeni z najvišjo prirejo. Vprašajte svojega BIOMIN strokovnjaka!