Cene soje še naprej na visokiravni–znižajte stroške z visokovsebnostjo lizina pri pitanju

Slika 1: Krmljenje z zmanjšano vsebnostjo dušika, obroki na osnovi koruze (40 % koruze); Vir: lastna kalkulacija, december 2023; brez cen surovin v EUR/100 kg, koruza 18,50; pšenica 19,00; ječmen 17,80; soja HP 64,00

Slika 1 je shematski prikaz trenutnega možnega potencialnega prihranka s krmo z nizko vsebnostjo dušika in različno nasičenostjo mineralne krme z aminokislinami (8 %, 10 %, 12 % lizina). Ob uporabi mineralne krme s 10 % namesto 8 % lizina lahko na prašiča pitanca prihranite 1,80 EUR. Pri uporabi 12 % lizina pa lahko v primerjavi z mineralno krmo z 8 % lizina trenutno prihranite 3,60 EUR na prašiča pitanca. Na kmetiji s 500 prašiči pitanci lahko tako prihranite več kot 5.000,00 EUR letno. Porazdelitev stroškov je rezultat tega, da se skupni stroški zaradi visoke vsebnosti aminokislin glede na raven cen soje, žit in koruze bistveno krme bistveno znižajo, ker je mogoče zmanjšati delež dragih beljakovinskih krmil v obroku. Učinek prihranka stroškov soje je torej višji od višjih stroškov mineralne krme.

„Pogoj za izboljšanje ekonomičnosti kmetije in znižanje stroškov ob enaki prireji ostaja zdravje živali.”

Kmetiji prilagojena uskladitev

Vsekakor je znižanje proteinov pri pitanju glede na posamezno kmetijo smiselno le do točke, ko ostajajo dnevni prirast, izkoristek krme in delež pustega mesa na optimalni ravni. Treba je upoštevati dejavnike kot so sistem krmljenja, uhlevljenje, pogoji bivanja, genetika, raven aktualne prireje in zdravstveno stanje živali. Poleg tega velja, da podrobneje kot so določene potrebe živali, bolj pomembno je za pozna-vanje natančne vsebnosti hranilnih snovi in v izogib nezadostni oskrbi analizirati krmo (žito, soja, itd.).

Osnovni pogoj so zdrave živali

Osnovni pogoj za izboljšanje ekonomičnosti kmetije in s tem znižanje stroškov ob enaki prireji, vsekakor ostaja zdravje živali. Saj lahko le pri zdravih živalih izkoristimo celoten potencial prireje. Predvsem obolenja dihal in črevesja so najpogostejši dejavnik manjše prireje pitancev. Z ukrepi krmljenja lahko preprečite obolenja in spodbudite dobro počutje živali. Pri tem se je treba zlasti osredotočiti na zdravo črevesno floro, saj velja: zdravo črevo = zdrava žival! Le delujoč prebavni sistem lahko zagotovi ustrezno dober izkoristek krme.