Družbena odgovornost

Družbena odgovornost do zaposlenih in okolja

Najljubši moto našega šefa “Naredi dobro in povej naprej.”

Začne se z najpomembnejšim osnovnim odnosom. “Mi in zaposleni smo kot ena velika družina”. Nenehno vlagamo v nadaljnje usposabljanje članov naše ekipe in promoviramo njihovo zdravje. Ker nam je njihovo ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem izjemno pomembno.

Hkrati je v našem podjetju že dolgo tradicija biti predan in zgleden pri socialnih in okoljskih projektih. Od leta 2000 redno prispevamo za projekte pomoči pri raku.

Od leta 2012 smo začeli podpirati socialne projekte skupine ERBER, na primer „Koze za Burundi“ ali „Ustanovitev kmetijske šole v Kongu“.

Poleg tega redno podpiramo Lebenshilfe in različne druge socialne projekte v regiji, kot je “Vulcano za svetlobo v temi”.

Pomembna skrb sta seveda tudi ohranjanje naravnih virov in varstvo okolja. Pri načrtovanju, nenehno vlagamo v izogibanje nepotrebnim potovanjem s tovornjaki, na sedežu podjetja pa dobimo prijetno toploto iz toplarne na biomaso v neposredni bližini. Poleg lastnega fotovoltaičnega sistema regionalno elektriko pridobivamo iz hidroelektrarn in fotovoltaičnih sistemov.

Tudi naš Biomin® je začetnik na področju trajnosti in varstva okolja. Optimizacija uporabe krme in izboljšanje učinkovitosti živali sta tesno povezana z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v živinoreji. Krmni dodatki BIOMIN® so posebej razviti za izboljšanje pretvorbe krme in s tem znatno zmanjšanje emisij CO2 iz živinoreje. Izjemno kakovost izdelkov Biomin® je potrdil tudi nevtralni državni inštitut za testiranje Gumpenstein. Z našim krmnim dodatkom Digestarom® smo na primer dosegli 24,4-odstotno zmanjšanje emisij amoniaka v primerjavi s primerjalno skupino.