Govedo

fjadmin1
Rind - Fritz Jeitler Futtermittel

Zdrave in vitalne živali so osnova za uspešno in gospodarno pridelavo mleka, rejo telet in govedorejo.

Krma, ki je prilagojena potrebam prežvekovalcev na vaši kmetiji, na podlagi lastne osnovne krme, ima odločilno vlogo pri krmljenju. Uravnotežen in obrok zagotavlja zdrave in vitalne živali, ki nato lahko izkoristijo velik genetski potencial in dosežejo visoko stopnjo življenjske uspešnosti.

Izdelki Biomin® združujejo večletne raziskave in inovacije z bogatimi izkušnjami in edinstveno kakovostjo avstrijskega podjetja, ki po vsem svetu nenehno postavlja nove standarde. Izdelki BIOMIN so že vmešani v več kot 10% končne krme, proizvedene po vsem svetu.

Naši partnerji

Ponosni smo na dolgoročne in tesne povezave s partnerji. Zanesljivost je predpogoj za dobro sodelovanje in zadovoljstvo naših strank.

Naši partnerji

Moč narave

Lokalno kmetijstvo deluje in sledi naravnemu krogu narave. V tem krožnem gospodarstvu sta pridelava rastlin in živinoreja tesno povezani in se medsebojno krepita.

Krog narave