Forum o govedu

Pri teletih je pomembno čim prej zgraditi močan imunski sistem. BIOMIN® NURImilk Protect zagotavlja naravne imunoglobuline za močan obrambni sistem in dobro rast novorojenih telet.

Za razvoj telet v zdrave odrasle prežvekovalce je pomembno natančno nadzirati sestavo skupne mešanice obroka. Optimalno naj bo prilagojena potrebam mladih telet in se lahko uporablja kot edina trdna krma od prvega tedna življenja.

Novi BIOMIN® Top forte – prehranska kislina z dodano vrednostjo. BIOMIN® Top forte vsebuje poleg mešanice organ-skih kislin in njihovih soli, ki izboljšujejo higieno krme in črevesja, tudi edinstven permeabilizacijski kompleks™, ki prodira v bakterije in s tem dokazano krepi protimikrobni učinek organskih kislin.

Prebiotični krmni dodatki kot je avtolizirane kvasovke (Saccharomyces cerevisiae) se vse pogosteje uporabljajo za povečanje produktivnosti visoko produktivnih krav molznic. Znanstvene študije kažejo, da dodatek Levabon®, avtolizirane kvasovke podjetja BIOMIN®, spremeni mikrobno fermentacijo in poveča prebavljivost vlaknin.

Vedno večje število kmetij krmi molznice z nadgrajenimi mešanimi obroki ali TMR prek mešalnih vozičkov. Da bi delovali čim bolj natančno in dobro, je treba obrok občasno preveriti. Laboratorijska analiza je bistvena za optimizacijo oskrbe s hranili. Redno je treba izvajati tudi kontrolo strukture TMR in velikosti delcev na kraju samem s pomočjo dozirnega sita ter izpiranje fekalij.

1. marca 2022 smo lahko naše stranke prvič pozdravili na spletni tehnični razpravi v živo o GOVEDU. Med drugim je bilo govora tudi o oskrbi z minerali. Ključno merilo je poznavanje vseh pomembnih mineralov v krmi, za ciljno ravnovesje s pravo mineralno krmo glede na potrebe goveda.

Današnji kmetje se srečujejo s številnimi izzivi doseganja najvišje prireje v živinoreji. Zato
sta potrebna optimalna reja in krmljenje živali. Žal pa visoki stroški beljakovinske krme in
naraščajoče cene žita podražijo obroke na kmetijah. Poleg tega lahko intenzivno krmljenje
povzroči velik stres pri živalih in poslabša zdravje ali vodi celo v izločitev iz črede.