Forum o govedu

Današnji kmetje se srečujejo s številnimi izzivi doseganja najvišje prireje v živinoreji. Zato
sta potrebna optimalna reja in krmljenje živali. Žal pa visoki stroški beljakovinske krme in
naraščajoče cene žita podražijo obroke na kmetijah. Poleg tega lahko intenzivno krmljenje
povzroči velik stres pri živalih in poslabša zdravje ali vodi celo v izločitev iz črede.

Čedalje poznano je, da sta fazi pred in po telitvi ključni za uspešno plodnost, laktacijo in zmogljivost črede pri kravah molznicah.

Vzreja telet v vedre in vitalne živali je eden glavnih ciljev govedoreje. Prva življenjska doba je ključnega pomena tako za prihodnjo uspešnost krave molznice kot pri zarodu. Konceptualni pristop hranjenja, vse od 1. dneva življenja do mladega goveda, omogoča uspešno govedorejo.

Nove inovacije in nenehni nadaljnji razvoj palete izdelkov so eden izmed temeljev podjetja BIOMIN. Tudi pri izmenjevalcih mleka za teleta lahko vedno poročamo o novostih.

Vzreja telet s polnomastnim mlekom predstavlja običajno strategijo krmeljenja, ki temelji na naravni sposobnosti krave, da zagotovi preživetje svojega teleta. Postavlja pa
se vprašanje, ali vsebuje kravje mleko pri današnji intenzivni reji telet res vse potrebne hranilne snovi. Kaj storiti, če to ni tako, da bi bili pri vzreji uspešni?