Izboljšanje mleziva – zanajboljši začetek

Pri teletih je pomembno čim prej zgraditi močan imunski sistem. BIOMIN® NURImilk Protect zagotavlja naravne imunoglobuline za močan obrambni sistem in dobro rast novorojenih telet.

„Pri teletih vsaka bolezen zmanjšuje prihodnji potencial mlečnosti!”

Novorojena teleta skozi placento ne prejemajo imunoglobulinov (IgG). Imunski sistem se tvori le iz kolostruma. Nezadostna oskrba z imunoglobulini v prvih nekaj urah vodi v večje tveganje za nastanek bolezni in slabšo rast. Napak, ki jih storimo v prvih urah življenja, žal pozneje ni več mogoče popraviti.
Samo prvo mleko je pravi kolostrum. Pri kravah z visoko prirejo je treba prvo mleko pomolsti v prvih 2-4 urah ali najpozneje 6 ur po telitvi. Koncentracija IgG v kolostrumu se zelo razlikuje zaradi različnih dejavnikov kot so zdravje krav, količina proizvedenega kolostruma, krmljenje v suhi fazi in število laktacij. Krve, ki prvič telijo, običajno proizvajajo manj kako-vosten kolostrum. Če je koncentracija IgG v mleku nezadostna (< 50 g/L), obstaja pri teletih v nevarnost, da bodo razvila slabšo imunost, imela več preba-vnih težav kot je driska, in da bodo izkazovala manjši dnevni prirast ter da bo prireja manjša tako pri kravah molznicah
kot tudi pri pitanem govedu. Zato je potrebno in koristno mlezivo nadgraditi z BIOMIN® NURImilk Protect.

BIOMIN® NURImilk Protect

Prvih nekaj ur je najpomembnejših

Sredstvo za izboljšanje mleziva za stabilna teleta

Povprašajte svojega BIOMIN® svetovalca ali nam pišite na office.biomin@dsm.com