Kontrolira TMR pri krmljenjumolznic!

Vedno večje število kmetij krmi molznice z nadgrajenimi mešanimi obroki ali TMR prek mešalnih vozičkov. Da bi delovali čim bolj natančno in dobro, je treba obrok občasno preveriti. Laboratorijska analiza je bistvena za optimizacijo oskrbe s hranili. Redno je treba izvajati tudi kontrolo strukture TMR in velikosti delcev na kraju samem s pomočjo dozirnega sita ter izpiranje fekalij.

„Dolgoletna in dobra vzreja omogoča visoko hlevsko povprečno mlečnost in visokimi vsebnostmi hranil v mleku.”

Ingrid in Bernharda Hartla iz Neumarkta na Avstrijskem Štajerskem sta ena najboljših in najproduktivnejših rejcev simentalske govedi. Leta 2014 je Bernhard prevzel kmetijo od svojih staršev in nato leta 2017 zgradil odprti hlev za 40 krav molznic in njihove potomce. Molža poteka z molziščem v obliki ribje kosti 2x 5. Proizvodne panoge so mlekarstvo, govedoreja in reja koristnih domačih živali.

Podatki o intenzivni prireji so impresivni. Spreminjajoče se povprečje v hlevu kmetije Hartl znaša 13.085 kg mleka, z 4,44 % vsebnostjo maščobe in 3,65 % vsebnostjo beljakovin, kar posledično pomeni ponosnih 1.058 kg maščobnih beljakovin! Vsekakor je to rezultat dolgoletne reje, ne samo v proizvodnji mleka, ampak tudi v sestavi mleka!

Krmljenje

Osnova krmljenja je travna silaža iz siliranih bal iz prve, druge, tretje in četrte košnje. 5. košnja travne in koruzne silaža gre v transportni silos. Krmo dovajajo prek električnega mešalnega vozička kot nadgrajeni obrok za 30 litrov dnevnega mleka. Prek postaje dovajajo koncentrirano krmo, s katero se kompenzira večjo mlečnost. Družina Hartl se na izdelke BIOMIN zanaša že več kot leto in pol. BIOMIN® HL 1 Dig se uporablja kot mineralna krma, izdelek za visoko produktivne krave s fitogeni dodatkom Digestarom®. To zagotavlja optimalno oskrbo s količinami in elementi v sledovih, spodbuja pa tudi zdravje, vitalnost in apetit živali. Kvas BIOMIN® Q je proizvod na osnovi živih kvasovk, s katerim hranijo živali vse leto. Izziv vedno predstavlja predvsem poletje. »S krmljenjem kvasa Q skozi vse leto smo dosegli bolj konstantno in stabilno čredo,« je prepričan Bernhard Hartl!

Kmetija družine Hartl
Kmetija družine Hartl

„S krmljenjem BIOMIN® Q-Hefe skozi celo leto dosežemo konstantno in stabilno čredo.

Sejanje krme in izpiranje blata

Za oskrbo s hranili in zdravje molznic je optimalno prebavljanje krme bistveno. Neprebavljena hranila se morajo izločiti in s tem obremenjujejo presnovo, porabljajo energijo in bogatijo gnojevko ali gnoj.

Vse se začne se v krmni mešanici. S „Shaky“ – krmnim sitom podjetja Wasserbauer je mogoče enostavno prikazati različne frakcije TMR. Posledično je mogoče sklepati, ali so delci TMR predolgi, ker so deleži v zgornjem, prvem situ previsoki. Pravilna porazdelitev v posamezna sita je ključnega pomena za zdravo in učinkovito prebavo v vampu krav molznic!

Ali je teorija dobro sprejeta tudi v praksi in s tem pri prebavi krav molznic, lahko preverite tako, da več kravam v hlevu vzamete vzorce iztrebkov in jih izperete. Obstaja tudi preprosto sito za blato s 3 frakcijami. Tukaj lahko zelo dobro vidite, ali posamezne komponente niso prebavljive ali niso optimalno prebavljene.

Celota služi razumni interpretaciji dnevnega obroka. Ti rezultati olajšajo sklepanje o morebitnih napakah pri načrtovanju obrokov.

Uporaba kvasa BIOMIN® Q je lahko zelo koristna za optimalno prebavo vlaknin. O tem smo se lahko prepričali tudi na kmetiji Hartl, saj nekoliko večjih deležev v zgornjem situ, ki so nastali zaradi skoraj izključne uporabe balirane travne silaže, takrat na situ za blato praktično ni bilo več videti!

Visoka skupna prireja čred molznic in zdravstveno stanje potrjujeta visoko kakovost priprave osnovne krme ter upravljanja krme in vodenja kmetije.