Avtolizirane kvasovke zaoptimiziran vamp

Prebiotični krmni dodatki kot je avtolizirane kvasovke (Saccharomyces cerevisiae) se vse pogosteje uporabljajo za povečanje produktivnosti visoko produktivnih krav molznic. Znanstvene študije kažejo, da dodatek Levabon®, avtolizirane kvasovke podjetja BIOMIN®, spremeni mikrobno fermentacijo in poveča prebavljivost vlaknin.

„Študija v Španiji, kjer so preučevali delovanje avtoloziranih kvasovk.”

Za oceno učinkovitosti izdelka so neobhodno potrebne znanstvene in vivo študij. Španska študija je proučevala učinek Levabona® na profil fermentacije v vampu in prirejo krav molznic.

Levabon® izboljša produktivnost in učinkovitost krme krav molznic

Študija je bila na kmetiji za komercialno pridelavo mleka izvedena v Španiji z namenom, da bi raziskali

učinek Levabona® na produktivnost 63 krav molznic pasme Holstein (mlečni dnevi 127±26,3; mlečnost: 32,7±6,95 kg/dan) v obdobju 8 tednov. Krave so bile razdeljene v dve skupini. Ena skupina ni prejemala ničesar (kontrolna skupina), v drugi skupini pa smo dozirali 20 g Levabona®/kravo/dan. Izračunali smo bila energijsko korigirano mleko (ECM) in krmno učinkovitost (ECM deljeno z dnevnim vnosom suhe snovi – DMI).

Krave, ki so bile krmljenje z Levabonom®, so proizvedle več energijsko korigiranega mleka (ECM, P<0,01, slika 1). Povprečna proizvodnja mleka je bila pri poskusnih kravah v poskusnem obdobju višja za 1,2 kg/dan, razlika pa se je sčasoma povečala na srednjo vrednosti 1,6 kg/dan v zadnjem tednu. V istem obdobju se je z uporabo Levabona® zmanjšal vnos suhe snovi (P<0,01) in s tem se je učinkovitost krme (P<0,01) obravnavanih krav izboljšala (slika 2).

Vsebnost sestavin mleka (maščoba, beljakovine in laktoza) se je sčasoma z dodajanjem Levabon® povečala. Pri vseh sestavinah smo v poskusnem obdobju v povprečju zaznali 3 % zvišanje. Uporaba Levabona® ni vplivala na telesno težo.

Krave, krmljene z Levabonom®, so imele v vampu običajno višje ravni hlapnih maščobnih kislin (ang. VFA-Volatile Fatty Acids), pri čemer se je delež propionske kisline sčasoma zviševal (P=0,03). Propionska kislina je glavni predstopnja, ki služi sintezi glukoze v jetrih.

„Levabon® ima pozitivne učinke na krave kakor tudi na pitovno govedo in teleta.”

Povzetek

Avtolizirane kvasovke Levabon® pospešuje delovanje vampa, zagotavlja visoko razpoložljiva mikrohranila, spodbuja rast bakterij, ki razgrajujejo celulozo in tako izboljša izkoristek surovih vlaknin. To omogoča večji dnevni prirast telet in govedi. Pozitivno pa vpliva tudi na krave molznice. Študija iz Španije je pokazala, da je dodatek Levabon® izboljšal energijsko popravljeno mlečnost in učinkovitost krme pri kravah molznicah Holstein. Hkrati je bila optimizirana fermentacija v vampu.

Levabon® je na voljo kot visoko koncentriran izdelek. Poleg tega je v večji količini na voljo izdelek za lažje mešanje na kmetiji: kvas BIOMIN® Q LB za običajne kmetije in Naturmine® Levabon® za ekološke kmetije.