Predstavitev podjetja Agroprehrana

Agroprehrana, d. o. o., je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 2007. Nadaljuje z delom, katerega temelje je postavilo podjetje Marjan Hameršak, s. p., ki je poslovalo od leta 2000 do 2008, svojo dejavnost pa preneslo na Agroprehrano. Danes v podjetju delujejo in so zaposleni vsi člani družine. Z dejavnostjo trgovine so pričeli kot z nadgradnjo dejavnosti domače kmetije, ki se je že preko sto let ukvarjala s poljedeljstvom in z rejo živali.

Domača kmetija danes obsega preko 50 ha kmetijskih zemljišč (30 ha lastnih njiv, 7 ha gozda, 15 ha najetih njivskih površin).
Dela s traktorjem večinoma opravlja idejni vodja podjetja in kmetije Marjan Hameršak. V hlevu sta najbolj dejavna Marjanova žena Jožica in zet Matjaž. Hčerki Marjana in Julija največ dela opravita v administraciji obeh dejavnosti kmetijsko-podjetniškega gospodarstva pri Hameršakovih.
Skupni trgovski promet v podjetju zadnja leta znese okoli 3.000 ton prodanega blaga in izdelkov letno tako, da jim dela ne zmanjka.

V želji po nadgradnji obstoječega poslovanja podjetja Agroprehrana, d.o.o., so se odločili investirati v izgradnjo sodobnega hleva za svinje. Leta 2017 so tako pričeli z gradnjo hleva za prašiče pitance, prve prašiče pa vhlevili avgusta 2018. Danes je v novo zgrajenem hlevu prostora za 850 prašičev pitancev, ki jih bodo s 1. januarjem 2019 vključili v shemo dobrobiti reje.
Hlev je zasnovan na suho krmljenje, kar omogoča pripravo krme za daljšo obdobje vnaprej, kar naročijo pri zunanjem partnerju. Letna proizvodnja krme bo znašala 700 ton krmil. Večinoma krmnih komponent (koruza, ječmen, pšenica) pridelajo na lastnem kmetijskem gospodarstvu, nekaj malega je potrebno odkupiti od partnerskih kmetij iz okolice. Vse nabavljene in lastne krmne komponente so lokalnega izvora (do 5 km od hleva), s tem pa je omogočena kontrola kakovosti že v sami rasti rastlinskega materiala. Lokacija samega hleva je zelo oddaljena od drugih večjih prašičerejskih kmetij, zaradi česa je zdravstveni status reje glede aviarnega prenosa bolezni zelo ugoden. V hlevu skrbijo za biovarnost proizvodnje z nastavljeni razkuževalnimi barierami, obveznim režimom oblačenja in deratizacijo.

Po prvih podatkih že prodanih prašičev je prva serija prodaje (200 pitanih prašičev) dosegla dnevne priraste večje od 1000 g na dan, pri doseženi mesnatosti
povprečnih 60% in času pitanja 85 dni. Prodani trupi so imeli približno 93 kg mesa. Vhlevljeni so bili pujski s povprečno težo 25 kg.

Z doseženim rezultati so zelo zadovoljni, še vedno pa verjamejo v možnost izboljšanja. Za pripravo krme prisegajo na premiks BIOMIN PROFI MAST AMINO s petimi aminokislinami in probiotik PROBIOBAC za boljše delovanje črevesja in izboljšano odpornost. Pri prvem turnusu niso potrebovali nobenega zdravljenja z antibiotiki, kar se pozna pri nižjih stroških.
Uporabljen premiks BIOMIN PROFI MAST AMINO vsebuje tudi mešanico rastlinskih izvlečkov Digestarom®, ki deluje protivnetno in s tem še dodatno dviguje dnevne priraste. Izboljša se okusnost in prebavljivost obroka, pomemben je vpliv na razbremenitev jeter, ki tako bolj učinkovito raztrupljajo organizem živali.
Preko dozatorja zdravil so v vodo dodajali tudi 0,15% BIOMINA Biotronic® Top liquid (sod 200 litrov). Voda v njihovem vodovodnen omrežju je namreč zelo trda. Uporaba prašnatih organskih kislin v končni krmi pa je zamašila izpuste nad krmilniki, ker imajo zelo hidroskopičen efekt.

V družinskem podjetju Agroprehrana d.o.o. že snujejo nove načrte za prihodnost, saj že danes opažajo večje potrebe po svinjskem mesu iz lokalnega okolja. Slednje bo mogoče zagotoviti s sodobno tehnologijo, dobro genetiko, visokimi proizvodnimi parametri (visoka konverzija krme, zdrave živali, nizek izpad).