Kmetija Rotovnik – iznajdljivost, vztrajnost in trdo delo prinese dobre rezultate

Lastnik Marko, njegova žena Ksenija, sin in hčerka, ter Markovi starši, pridno skrbijo za dobrobit živali in uspešno pridelavo rastlin na tej posesti že vse življenje.
Žena Ksenija kljub delu doma hodi še dodatno v službo in Marko je dobrih 15 let ob kmetovanju opravljal še dejavnost oblikovanja pohištva najvišje kakovosti. Danes mu generalno primanjkuje časa, vendar je kljub vsemu še vedno aktiven na vseh področjih.

Kmetija je registrirana od konca 19. stoletja. Markova starša sta postavila temelje gospodarstvu, on sam pa je pred nedavnim vse skupaj postavil na višji nivo z izgradnjo novega hleva in z širitvijo novih obdelovalnih površin. Po tehtnem premisleku se je odločil porušiti del starega hleva in na tem mestu sezidati povsem novega. Ni se strinjal z višino stroškov, ki so mu jih predstavili zunanji izvajalci za izgradnjo hleva, zato se je odločil stvar vzeti v svoje roke. Kot bi trenil je z lastnimi izračuni in delom,
ter ob gromozanski pomoči družine, prijateljev, ter drugih, zgradil zavidanja vreden objekt. Ker gradnja hleva pomeni tudi zahtevo po večjih kapacitetah zemlje, je v ta namen skrčil gozd in pridobil odlične pridelovalne površine.

Reportaža s kmetije

Naj poudarim da je posest v hribovitem predelu Slovenije, kar predstavlja dodatne izzive in otežene pogoje prireje živali in pridelave rastlin. Kljub temu se dosegajo primerljivi rezultati s kmetijami v ravninskem predelu. Markove živali so izredno zdrave, z odličnim genetskim potencialom, kateri omogoča ob dobrem delu veliko laktacij. Z nekaj dela in časa bo v prihodnosti zagotovo spadal med rejce z najvišjo kapaciteto molže in pridelave.
Marko za prihodnost želi da otroci prevzamejo kmetijo. On sam in Ksenija pa bosta postransko pomagala in uživala v pogledu na sina, hčerko, kmetijo in njuno celotno življenjsko delo, kako se zadovoljno in učinkovito razvija naprej.
Podjetje Biomin tako želi celotni družini Rotovnik, svoji zvesti stranki, vse najboljše in najlepše v prihodnosti.