Koncept mineralne krme BIOMIN® za uspešno govedorejo

Koncept mineralne krme BIOMIN® za uspešno govedorejo

DI Christian PUNZ, Vodja produktnega menedžmenta
1. marca 2022 smo lahko naše stranke prvič pozdravili na spletni tehnični razpravi v živo o GOVEDU. Med drugim je bilo govora tudi o oskrbi z minerali. Ključno merilo je poznavanje vseh pomembnih mineralov v krmi, za ciljno ravnovesje s pravo mineralno krmo glede na potrebe goveda.

„Pri povečani mlečnosti in prireji mesa se povečajo tudi potrebe po mineralih”

Zakaj minerali?

V zadnjih 70 letih se je povprečna mlečnost v Avstriji več kot podvojila s skoraj 3.000 kg mleka na kravo letno na več kot 7.800 kg. Z naraščajočo mlečnostjo se povečujejo tudi potrebe po beljakovinah, energiji in mineralih. Tudi prireja pitanega goveda se nenehno razvija in zadostna oskrba z minerali je med drugim bistvenega pomena za nemoten razvoj kosti in skeleta.

Pri kravah molznicah je treba paziti na uravnoteženo razmerje med kalcijem in fosforjem ter zadostno količino natrija in magnezija v obroku. Zlasti kalij se je v zadnjih letih vedno znova pojavil kot kandidat za težave. Pri pitanem govedu mora biti v krmi poleg zadostne količine kalcija tudi dovolj magnezija. Širok izbor virov pomaga doseči optimalno oskrbo.

Za izpolnitev ogromne presnovne zmogljivosti našega visoko zmogljivega goveda je danes ključnega pomena tudi visoka stopnja razpoložljivosti elementov v sledovih in vitaminov v obroku. Organsko vezani elementi v sledovih so se uveljavili v zdravih čredah goveda in imajo to prednost, da se absorbirajo zadostne količine tudi, če so v obroku prisotni moteči dejavniki (surov pepel, železo itd.). Najnovejše študije kažejo, da je bilo bogatenje z vitamini pri kravah molznicah in pitancih v stresnih fazah (v času kotitve, toplota, selitve) doslej podcenjeno, zato postajajo dodatki za vitalne črede vse bolj potrebni. Predvsem oksidativni stres zahteva in obremenjuje metabolizem in lahko povzroči številna neravnovesja in težave.

Delovanje makroelementov pri kravah molznicah in pitancih

Najsodobnejša tehnologija v proizvodnji mineralne krme

Leta 2020 je BIOMIN® postavil nov standard v pro- izvodnji krme za rejne živali z enim najsodobnejših obratov za proizvodnjo mineralne krme v kraju Haag am Hausruck v Gornji Avstriji. Poleg visokokakovostnih vrst mineralne krme pridelujejo tudi specialno krmo za teleta, krave molznice in pitano govedo.

Prednosti so na primer pazljiv postopek mešanja zaradi kratkih razdalj in časov mešanja uporabljenih surovin. Na ta način se proizvajajo vrste mineralnih krmil s posipno in enakomerno strukturo. Glavna značilnost je izvedba dovršenega proizvodnega načrta, ki izključuje neželeno zavlačevanje in tako omogoča najvišjo kakovost izdelkov. Poleg tega je proizvodnja v veliki meri popolnoma avtomatizirana, kar omogoča učinkovito izkoriščanje proizvodnih virov. To zagotavlja visoko stopnjo prilagodljivosti ob hkratni visoki proizvodni zmogljivosti v tovarni.

Linija BIOMIN® LIFE – popoln uspeh

Nova BIOMIN® linija mineralne krme za krave molznice in pitano govedo postajana avstrijskih govedorejskih farmah vse bolj priljubljena. Poleg uravnoteženega razmerja mineralov združujejo izdelki visoko raven vitaminov, organsko vezanih elementov v sledovih in visoko vsebnost antioksidantov, ki vsebujejo poleg naravnih antioksidantov iz grozdnih pečk tudi vitamin E in visoko dostopen selen. Govedo, odporno na stres, s stabilno presnovo, je osnova za zdravje in zmogljivost.

Praksa je pokazala, da BIOMIN® Dairy LIFE med drugim pozitivno vpliva na plodnost krav molznic. Naše stranke poročajo, da se živali bolj razločno in dlje gonijo. Mineralna krma BIOMIN® Beef LIFE je v številne govedorejske hleve prinesla več miru in tišine, pogosto je bil opaziti tudi pozitiven učinek na parkalje in sklepe. Od določene odkupne količine so na voljo tudi naše standardne sorte s preverjenimi kvasnimi dodatki (Levabon®, ali živi kvas) ali našo kombinacijo zeliščnih učinkovin (Digestarom®).


Sodoben proizvodni obrat BIOMIN® v kraju Haag am Hausruck

Povzetek

Vsebnost mineralov v krmi vse bolj niha glede na rastlinsko sestavo, strukturo tal, gnojenje, predvsem pa zaradi ekstremnih vremenskih razmer. Zato je še posebej pomembno, da pri silaži vsaj enkrat letno analiziramo minerale. V kombinaciji z izračunom obroka se nato pri hranjenju uporabi pravilna mine- ralna krma. Pri BIOMIN® vam je na voljo visokokakovostna paleta izdelkov z učinkovitimi dodatki, ki spodbujajo zdravje in prirejo vašega goveda. Zlasti nova linija BIOMIN® – LIFE (BIOMIN® Dairy LIFE, BIOMIN® Beef LIFE) združuje najnovejša znanstvena dognanja in visokokakovostne lastnosti izdelkov v TOP razmerju med ceno in kakovostjo.