Za vzrejo zdravih telet 2. del

Za vzrejo zdravih telet 2. del

DI Christian PUNZ, produktni vodia
Nove inovacije in nenehni nadaljnji razvoj palete izdelkov so eden izmed temeljev podjetja BIOMIN. Tudi pri izmenjevalcih mleka za teleta lahko vedno poročamo o novostih.

Vir. Trilk und Münch, 2010

Slika 1: Vpliv zdravja telet na prirejo krav molznic


Za vzrejo zdravih telet
Preprečevanje bolezni in zagotavljanje zdravja živali sta pri reji telet ključnega pomena. Začne se z dodajanjem kolostruma in se prek upravljanja širi tudi na krmljenje mladih telet. Bolezen v prvi življenjski fazi prinaša pereče stroške in predvsem zmanjša potencial prireje živali pri kravah molznicah ali pitanem govedu.


Novi dodatki za večjo varnost in prirejo
Številni novi izdelki Biomin® Insides dvignejo kakovost in funkcionalnost nadomestka mleka na novo raven. Poleg tega smo delali tudi na okusu in teku, saj sta hitro sprejemanje in visoka količina napajanja ključni merili pri mleku za teleta.

„Zdravje in prireja gresta pri vzreji telet z roko v roki.”

Acidmešanica

Ta nov dodatek je kombinacija preverjene citronske in sorbinske kisline. Citronska kislina pri tem hitro zniža pH-vrednost mleka, medtem ko sorbinska kislina učinkuje kot stabilizator. Teleta dobro prenašajo sorbinsko kislino, ker je brez okusa. Te organske kisline uravnavajo pH-vrednost v črevesju in optimizirajo življenjske pogoje črevesne flore.

ProbioProtect

Biomin® Inside ProbioProtect vsebuje mlečnokislinsko bakterijo Enterococcus faecium, ki proizvaja mlečno kislino in s tem znižuje pH-vrednost v črevesju. Oblikuje naravni biofilm, ki ščiti črevesno sluznico. Poleg tega sta vključena še dva nova seva, in sicer Bacillus licheniformis in Bacillus subtilis. Ti mikroorganizmi, ki tvorijo encime, zavirajo patogene bakterije v črevesju in s tem spodbujajo pozitivne mlečnokislinske bakterije. Proizvajajo tudi encime, ki izboljšujejo prebavljivost. 3-stebelni probiotik ProbioProtect na splošno pomembno prispeva k črevesnemu zdravju in s tem k prireji telet. V znanstvenem poskusu z Bacillus licheniformis in Bacillus subtilis, ki ga je izvedla Univerza v Krakovu na Poljskem, so bili dnevni prirasti v 8 tednov trajajoči testni fazi pri teletih pasme Holstein večji.

SweetArom

Najpomembnejša vidika nadomestkov mleka sta sprejemljivost in napajanje telet. Ker je pri mladih živalih pomemben sladek okus, vsebuje dopolnilo SweetArom sladila, ki posnemajo rahlo sladek okus materinega mleka. Skupaj z izbranimi aromati je napajanje večje. Praktične izkušnje kažejo tudi bistveno napajanje prek avtomatov in manj prekinitev pri napajanju.

Vir: Kowalski et al., Journal of Animal and Feed Sciences, 2009

Slika 2: Vpliv probiotičnega krmnega dopolnila na dnevno prirejo telet pasme Holstein

Ohraniti zanesljivost

Program za izmenjavo mleka BIOMIN vsebuje tudi dopolnili Digestarom® Bos in Biotronic® PX Top3. Digestarom® Bos je rastlinsko dopolnilo, ki spodbuja prebavo in ohranja črevesje zdravo. Biotronic® PX Top3 je sinergistična mešanica kalcijevega formiata, sekundarnih rastlinskih sestavin in Permeabilizing Complex™. Permeabilizing Complex™ je edinstvena snov, ki krepi protimikrobne učinke organskih kislin (citronska kislina, sorbinska kislina).


Izkušnje iz prakse

V praksi so nove nadomestke mleka preizkusili na več kmetijah. Kmetije so bile ciljno izbrane z namenom primerjave različnih genetik in sistemov napajanja. Povratne informacije so bile zelo pozitivne. Ne glede na genetiko (rjavo govedo, črno-bele pasme in lisaste pasme goveda) sta bili sprejemljivost in topnost izdelkov ocenjeni z ocenami od dobro oz. zadovoljivo do optimalno. Zaradi različnih sistemov napajanja (mlečni taksi, vedro in avtomatska pitna korita) je novo mleko za teleta topno in stabilno pri temperaturah mešanja od 42 °C do 45 °C in s tem tudi prepriča.
Živali so bile zelo mirne in sproščene.

Povzetek

V novem programu mlečnih nadomestkov BIOMIN smo preverjena dopolnila, kot sta Digestarom® Bos in Biotronic® PX Top3, optimalno nadomestili z novimi dopolnili. Tako skrbi SweetArom po eni strani za okusnost in sprejemljivost mlečnih nadomestkov. ProbioProtect je kombinacija treh različnih probiotičnih sevov, ki stabilizirajo črevesno okolje in tako spodbujajo zdravo rejo teleta. S kombinacijo kislin Acidmix pa je poudarek na varnosti še večji. Novi program mlečnih nadomestkov BIOMIN izpolnjuje najvišje zahteve kakovosti, učinkovitosti in varnosti pri krmljenju telet.

„Hitro in čim več popitega mleka staključni merili za mleka za teleta.”