Vezani organski elementi v sledovih: majhna količina – velik učinek

Elementi v sledovih so minerali, ki se le v majhni meri pojavljajo v telesu, v organizmu pa igrajo ključno vlogo, saj so na primer osrednje sestavine številnih encimov, ki sodelujejo v vseh pomembnih presnovnih procesih. Bistvene elemente v sledovih je treba dovajati z mineralno krmo, saj so v osnovni krmi prisotni le v »sledeh«. Za imunski sistem, zdravje parkljev, plodnost in za prirejo plemenskih svinj so še posebej pomembni cink, baker in mangan.

„Kombinacija anorgansko in organsko vezanih elementov v sledovih lahko bistveno izboljša stanje oskrbe, zlasti v fazah visoke prireje ali posebnega stresa.”

Imunski sistem

V stresnih situacijah in fazah visoke prireje se v organizmu ustvari več prostih radikalov, kar vse bolj vodi v oksidativni stres in živali so dovzetnejše za bolezni. Elementi v sledovih – cink, baker in mangan – spodbujata lastni encimski obrambni sistem in imunski sistem, saj so temeljni elementi in s tem pomembni gradniki antioksidativnih encimov.

Zdravi parklji

Predvsem naraščajoča prireja in bivalni pogoji (skupinska namestitev, tekališče) postavljajo visoke zahteve glede kakovosti parkljev. Pomembna je optimalna oskrba usnjice (= mesto rasti rogov) z bistvenimi hranili. Cink, baker in mangan zagotavljajo dobro tvorbo rogov, prožno vezivno tkivo, zdrave sklepe, vezi, kite in kosti ter trdnost in elastičnost podplata, pete in roga.

Plodnost

Ker elementi v sledovih zagotavljajo pravilno delovanje več encimov, ki sodelujejo pri presnovi, cink, baker in mangan sodelujejo tudi pri razplodu in reprodukciji. Nezadostna oskrba z manganom lahko na primer povzroči nereden reproduktivni ciklus. Anorgansko vezani elementi v sledovih v mineralni krmi dobro pokrivajo splošne potrebe živali. Kombinacija z organsko vezanimi elementi v sledovih lahko izboljša oskrbo, zlasti v fazah visoke prireje ali pri posebnih izzivih (npr. poškodbe parkljev). Organsko vezani elementi v sledovih imajo večjo biološko razpoložljivost, niso podvrženi nobenim medsebojnim interakcijam ali drugim antagonistom v obroku, ki zavirajo absorpcijo in se zato bolje absorbirajo v prebavnem traktu. Specialiteta Biomin® LocoMote in Biomin® Indise OSE (v izdelku Vzreja T 3 LIFE) zagotavlja cink, baker in mangan kot elemente v sledovih v zelo učinkoviti, organsko vezani obliki.