Tranzitni managment – odločilno za uspeh v hlevu!

O čem govorimo?

Slika 1: 6 litrov polnomastnega mleka zadostuje za pokrivanje dnevnih potreb po železu, selenu in vitaminu E pri teletih

Tranzitna faza je časovno razdobje treh tednov pred telitvijo in največ enega meseca po telitvi. Takrat nastanejo velike hormonske in metabolične spremembe ter tudi adaptacije v smislu okolja in krme za krave molznice. Žal je tudi obdobje, v katerem se pojavi 75 % vseh bolezni. Če so težave hitro odkrite, se lahko hitro sprožijo tudi protiukrepi, kar prihrani morebitne stroške.

Na kaj je treba paziti?

Ameriške raziskave so pokazale, da so krave v tranzitni fazi za visoko proizvodnjo mleka pomembni naslednji dejavniki: razmerje med številom živali in številom mest ob jaslih, urejenost ležalnih boksov in širina prehrambnega prostora. Vsaka krava bi morala imeti možnost za lastni prostor za krmljenje in ležanje. Redno ščičeni in dovolj široki boksi povečajo udobje ležanja. Širina prehrambnega prostora mora biti vsaj 75 cm, da živali lahko dovolj in v miru žrejo. Krav v tej fazi ne smete zapreti v prehrambno kletko več kot eno uro na dan, sicer nastane stres, ki vpliva na prihajajočo laktacijo.

Dovolj velik mora biti tudi prostor telitve (vsaj 10 m2 na kravo), zagotoviti je treba seno, mir in stabilne skupine krav. Pohodne steze morajo biti čiste in nedrseče, da se kravam omogoči nemoteno premikanje po hlevu. Paralize je treba takoj zaznati in zdraviti. Pri kravah lahko visoke temperature povzročijo stres, ki se negativno odraža na razvoj telet, plodnost in nadaljnjo mlečnost. V hlevu mora biti dovolj nizka temperatura.

Tabela 1: Povprečni stroški – presnovne bolezni pri mlečnih kravah v ZDA (Liang et al., JDS, 2017)

„Najpomembnejše krave v hlevu so presušene krave!”

Ješčnost je odločilena za zdrave krave

V prvih tednih laktacije je ješčnost še omejena, zato pazite, da bo obrok okusen in dobro prebavljiv. Uporabite le najboljšo osnovno krmo, ker so krave, ki so prvič skotile, pri sprejemu krme še bolj omejene. Osnovna krma mora biti na kratko zdrobljena, vendar z dobro strukturo. Silirana krma se po navadi boljše prebavi in poje v večjih količinah.

Tudi v zadnji fazi obdobja presušitve je za dobro zdravje živali odločilna visoka ješčnost. To potrjuje študija, v kateri je prikazan pomen količine zaužite krme glede na intenziteto vnetja maternice.
(Einfluss der Futteraufnahme auf den Schweregrad der Gebärmutterentzündung, Huzzey et al., 2007, JDS 70: 3220–3233.)

Vir: HUZZEY et al. 2007
Slika 1: Vpliv vnetja maternice na konzumacijo krme pri kravah molznicah

Kateri dodatki so smiselni?

Za preprečevanje negativne enirgijske bilance je smiselna krma z veliko vsebnostjo energije. Zadnja generacija takšne krme v obliki peletov je Biomin® PropyLac 100. V mešanici je ob vampu prijaznih energijskih virih (vampu prijazni maščobi) tudi propilenglikol. Ta v jetrih stimulira nastanek glukoze, zato je prijazen in učinkovit vir energije. Izdelek Biomin® LaktoSart PKL krave dokazano podpira tudi v tranzitni fazi. Pri obrokih s pretežnim deležem koruze je odstotek sladkorja prenizek. V TMR bi moral biti 4–6 %. Za izenačitev sladkorja je primerno dodajati PalaSan liquid. Vsebuje kombinacijo za vamp stabilne in hitro prebavljive sladkorje, kar omogoča okusen obrok in s tem visoko ješčnost. Dokazali so se tudi dodatki kvasovk (Biomin® Q-Hefe LB, Naturmine Levabon®, Levabon® Rumen E, Levabon Farm duo), ki izboljšujejo funkcijo vampa in prebavo krme. Rastlinski dodatki, kot so Digestarom® Rind (vsebuje npr. Biomin® MZ Dig, Biomin® Bovi Mast Dig), pri kravah stimulirajo proizvodnjo sline in s tem povečano ješčnost.

Določeni vitamini in mikroelementi so za uspešno tranzitno fazo enako pomembni. Biomin® BetaCarotin Kuh 6000 kravi zagotavlja zadostno količino predstopnje vitamina A – betakarotena. Ta provitamin je pomemben, saj jajčne celice oskrbuje z zadostno količino vitamina A, kar je pogoj za uspešno oploditev. Biomin® Organo SP vsebuje pomembne mikroelemente (Cu, Zn, Mn, Se), ki skrbijo za zdravo presnovo v obdobju stresne faze med telitvijo.

Zaključek

V obdobju tranzitne faze sta pomembni pravilna reja in krmljenje krav. Kravam zagotovite dovolj prostora in mir, prav tako tudi prijetno klimo v hlevu. To je ključno za optimalne priprave na kotitev. Ješčnost mora biti stalno na visoki ravni, saj preprečuje energijski deficit ob kotitvi in posledično je manjše tudi tveganje za presnovne bolezni. Dodatki Biomin® PropyLac 100, LaktoStart PKL in PalaSan liquid izboljšuje dovod energije in tako prispeva k visoki proizvodnji mleka. Tako sta tudi Biomin® BetaCarotin Kuh 6000 in Biomin® Organo SP posebna izdelka za plodnost in odpornost za krave v tranzitni fazi.

„Ješčnost živali mora biti velika kolikor se le da tudi pred porodom, da zmanjšamo energijski manjko in tako preprečimo presnovne bolezni.”