Spravite svojo vzrejno kmetijo v red

Spravite svojo vzrejno kmetijo v red

DDI Sophie Figl, produktni menedžer
Naslednje tri strategije ne morejo izboljšati le ekonomičnosti vaše kmetije, ampak zmanjšajo tudi negativne vplive na okolje.

„Z učinkovitim krmljenjem lahko zmanjšate stroške in negativne vplive na okolje.”

Poleg dejavnikov prireje in zdravja živali postajajo v prašičereji vse pomembnejša vprašanja okolja, emisij in skrbne uporabe virov. Hkrati je treba upoštevati ekonomičnost. Učinkovito krmljenje poskrbi za oboje – zniža stroške in zmanjša negativni vpliv na okolje. Za večjo učinkovitost krmljenja prašičev je treba v ospredje postaviti dva cilja:

• Izogibajte se preveliki količini hranil.
• Optimalna izraba hranil.

S tem lahko po eni strani varujete svojo denarnico, po drugi strani pa lahko zmanjšate emisije v okolje.

Za dosego teh ciljev je treba uporabiti naslednje strategije:

• Krmljenje v fazah: krmiti po potrebi in zmanjšati količine odvečnih hranilnih snovi.
• Izboljšajte izkoristek hranil in krme: spodbujati prebavo.
• Krmljenje z nižjim deležem dušika: mineralna krma z višjo vsebnostjo sintetičnih aminokislin.

Slika 1: Krmljenje po fazah
Cena komponent: koruza 15€/100kg, psˇenica 16€/100kg,
jecˇmen 14€/100kg, soja HP 40€/100kg

Slika 1 prikazuje mogoče prihranke pri stroških krme pri krmljenju v fazah. Po naših izračunih lahko z današnje perspektive s krmljenjem v dveh fazah prihranimo 1,00 EUR na pitanega prašiča in 1,70 EUR na pitanega prašiča pri krmljenju v treh fazah. Opozorilo: bolj kot se prilagodimo potrebam živali, bolj je v izogib nezadostni preskrbi pomembno poznati natančne vsebnosti hranil v krmi (žita, soja itn.).

VIR: BIOMIN, 2020

Potrebam prilagojeno krmljenje – krmljenje v fazah

Krmljenje v fazah ponuja možnost, da se bolj približate potrebam živali. Po eni strani lahko krmljenje okrepite na začetku pitanja, da v celoti izkoristite rastni potencial in kapaciteto zasnove pustega mesa. Po drugi strani pa lahko glede na to, koliko faz uresničite, dosežete večje prihranke pri hranilnih snoveh in s tem pri stroških krmljenja pri končnem pitanju. Ravno pri končnem pitanju ostane presežek hranilnih snovi neizkoriščen in predstavlja izgubo. Posledice so velike emisije amonijaka, kar poslabša kakovost zraka v hlevu in poveča obremenitev z neprijetnim vonjem. Hkrati se izgublja denar, ker bi bilo pri končnem pitanju mogoče občutno prihraniti predvsem pri dragi beljakovinski krmi.

Za boljši izkoristek hranilih snovi in krme

Ali veste, koliko krme morajo zaužiti prašiči za pitanje, da pridobijo 1 kg? Izkoristek krme je pomemben dejavnik gospodarne prašičereje in je opredeljen na naslednji način:

Izkoristek krme =
poraba krme (kg) / povečanje teže (kg)

Samo zdrava žival z močnim imunskim sistemom in dobro delujočim črevesjem lahko krmo izkoristi na najboljši mogoči način. Digestarom® Mast (izdelek Profi linije) je pri poskusu na pitancih, ki je bil izveden v sodelovanju z Univerzo za agrikulturo in Inštitutom za testiranje prašičev v Streitdorfu (2015), pokazal 5,4-odstotni boljši izkoristek krme.


VIR: BIOMIN, 2020
Slika 2: Konverzija krme
Cena komponent: koruza 15€/100kg, psˇenica 16€/100kg, jecˇmen 14€/100kg, soja HP 40€/100kg


Slika 2 prikazuje ekonomični učinek izboljšanega izkoristka krme. Če je izkoristek krme mogoče izboljšati za 5 %, npr. z 2,9 do 2,75, znaša prihranek stroške krme na pitanega prašiča že več kot 3 €

Hranjenje z zmanjšanjem količine dušika

Hranjenje z zmanjšanjem količine dušika ni novost in se izvaja že leta. Po eni strani pomenijo manjše izgube dušika, da je za dober izkoristek lastnih organskih gnojil na lastni kmetiji potrebnih manj površin, po drugi strani pa obstajajo pozitivni učinki v smislu emisij amonijaka in neprijetnih vonjav. Slika 3 shematično prikazuje potencial prihranka z različnimi konfiguracijami aminokislin (8 %, 10 %, 12 % lizina) v mineralni krmi. Na primer: z uporabo mineralne krme, ki vsebuje 12 % lizina, lahko prihranite 1,60 EUR na pitanega prašiča. Stroškovna prednost izhaja iz dejstva, da lahko zmanjšate delež beljakovinske hrane v obroku, vendar pa je količino beljakovin pri pitanju smiselno na posamezni kmetiji zmanjšati le do tiste točke, ko ostanejo dnevni prirasti, izkoristek krme in delež pustega mesa dnevno v optimalnem območju.

Slika 3: krmljenje z nizˇjo vsebnostjo beljakovin
Cena komponent: koruza 15€/100kg, psˇenica 16€/100kg,
jecˇmen 14€/100kg, soja HP 40€/100kg

VIR: BIOMIN, 2020

Povzetek

Na koncu lahko rečemo, da vse tri opisane strategije ne prinašajo le stroškovnih prihrankov, ampak tudi prihranke hranilnih snovi; s tem lahko zmanjšajo izgube in negativne vplive na okolje (emisije), medtem ko ostane prireja enaka ali se celo izboljša. Z veseljem vam pomagamo izboljšati učinkovitost vaše kmetije. Vprašajte svojega strokovnega svetovalca za BIOMIN – ukrepi, ki prinašajo večjo učinkovitost krmljenja, so dobra naložba.