Silažni dodatki za krmljenje perutnine

Silažni dodatki za krmljenje perutnine

Fritz Jeitler krma – vaš ekskluzivni prodajni partner za silažne dodatke BIOMIN

Dobra oskrba s silažo je ključnega pomena za donosno rejo perutnine. Na kakovost in stabilnost silaže vplivajo številni dejavniki, ki jih je treba nenehno optimizirati. Lahko vas podpremo z linijo izdelkov silažnih dodatkov BIOMIN na osnovi izbranih mlečnokislinskih bakterij.

Koruza ali žita, silirana v silosih igra osrednjo gospodarsko vlogo, zlasti pri gojenju kokoši nesnic!

Oskrba s silažo ima ključno vlogo. Poleg dobrega upravljanja s silažo, biološki dodatek silaži Biomin® BioStabil pomaga doseči boljšo kakovost silaže. Različni fermentacijski substrati postavljajo različne zahteve glede razmerja homofermentativnih in heterofermentativnih mlečnokislinskih bakterij. Linija Biomin® BioStabil zato vsebuje različne specifikacije za posamezne vrste silaže. Dobro uravnotežena mešanica izbranih homo in heterofermentativnih mlečnokislinskih bakterij izboljša tako proces fermentacije kot tudi aerobno stabilnost v fazi ekstrakcije. Zagotovljeno je hitro nakisanje, da se prepreči izguba energije, zmanjša se tveganje ponovnega segrevanja. Kakovostne silaže omogočajo večji osnovni vnos krme z vsemi njenimi pozitivnimi učinki. Uporaba Biomin® BioStabil preprečuje razgradnjo energije in beljakovin v silaži.

Glavni izdelki

Biomin® BioStabil Mays – za silažo iz celih koruznih zrn

Edinstvena kombinacija treh različnih mlečnokislinskih bakterij za vašo koruzno silažo! Hitro in stabilno zniževanje vrednosti pH je ključnega pomena za optimalno siliranje vaše koruzne silaže. Rezultati so bistveno višja raven kisline v silaži, večji vnos krme in večja varnost pri proizvodnji perutnine!


Biomin® CleanGrain Plus – za polnozrnato silažo in konzerviranje zrn

Preizkušena kombinacija propionske kisline, natrijevega propionata in natrijevega benzoata, organskih snovi za zaščito in siliranje žita in koruze. Zaradi uravnotežene formulacije Biomin® CleanGrain Plus ni jedek in nudi odlično zaščito pred kvarjenjem zrnja, koruze in stranskih proizvodov pred plesnijo, kvasovkami in bakterijami med konzerviranjem, v aerobnih in anaerobnih pogojih. Vrednost krme se ohrani, ker učinkovito zavira bakterije, kvasovke in plesni. Rezultat je stabilna, visokokakovostna silaža, pa tudi visok vnos krme in zmogljivost kokoši nesnic.


Biomin® DuoCid – za polnozrnato silažo in konzerviranje zrn

Dvofazna kislina je kombinacija propionske in mravljične kisline in zajema širok spekter uporabe. Vrednost krme se ohrani, ker učinkovito zavira bakterije, kvasovke in plesni. Biomin® DuoCid se lahko uporablja za siliranje ali konzerviranje žita in koruze.