Prava kondicija – ključnega pomena za dobro prirejo

Prava kondicija – ključnega pomena za dobro prirejo

DDI Sophie Figl, produktni menedžer
Glavna cilja prireje pujskov, ki se splačata z ekonomskega vidika, bi morala biti visoka plodnost in visoka prireja. Da bi lahko to dosegli, je treba poleg zdravja, vzreje in menedžmenta veliko pozornosti posvetiti tudi ustrezni kondiciji svinj. Šele potem lahko svinja v celoti izkoristi svoj genetski potencial za prirejo, za kar je treba ustrezno uskladiti krmo in krivuljo krmljenja.

„Kondicijo plemenske svinje je treba vedno oceniti vizualno, s palpacijo in na podlagi merjenja maščobe na hrbtu.”

Kondicija = ustvarjanje zadostne količine telesnih rezerv, krepitev vitalnosti in odpornosti, da dosežemo najvišjo mogočo zmogljivost v obdobju največje obremenitve.

Zakaj kondicioniranje?

Telesna maščoba predstavlja osnovni pogoj za zagotavljanje visoke plodnosti. Po eni strani so te maščobne rezerve zaloge energije za zagotavljanje velike pridelave mleka, po drugi strani pa skrbijo za hormonsko uravnavanje reprodukcijskega cikla. Če je podkožne maščobe premalo, je to za možgansko deblo znak, da na voljo ni telesnih rezerv ali da jih je za oskrbo potomcev premalo. Prekomerno kondicionirane svinje pogosto kotijo dolgo, kar poveča tudi število mrtvorojenih in šibkih pujskov. S prekomerno oskrbo v času brejosti se poraba krme med laktacijo zmanjša, kar lahko pripelje do pomanjkanja mleka.
Nezadostno kondicionirane svinje izkazujejo med laktacijo dober vnos krme, vendar telesne rezerve ne zadoščajo za kritje potreb po mleku pri pujskih. Posledice so še večji primanjkljaj energije in taljenje telesne maščobe, kot je to običajno med laktacijo, kar negativno vpliva na plodnost v naslednjem ciklu.

Kako ocenim stanje svojih plemenskih svinj?

Ocena telesne kondicije postaja pri vzreji plemenskih svinj nepogrešljivo orodje. Običajno se stanje svinje oceni samo vizualno, vendar to zlahka pripelje do napačnih ocen. Oceno stanja je zato treba opraviti vizualno, s palpacijo in s pomočjo merjenja maščobe na hrbtu, najbolje trikrat na cikel. Debelina hrbtne maščobe je pomemben pokazatelj stanja svinje. Prej kot »zamaščeno« ocenjeno svinjo lahko na podlagi merjenja debeline hrbtne maščobe ocenimo kot svinjo z večjim deležem mišic, vendar manj maščobnih zalog. Nasprotno pa ima lahko kot »suha« ocenjena plemenska svinja zadostne zaloge energije v obliki deponirane maščobe. Na zunaj dobra kondicija pri današnjih vzrejnih linijah ni vedno skladna z veliko debelino hrbtne maščobe. Bolj kot so svinje zamaščene in mesnate, težje je oceniti njihovo kondicijo. Merjenje debeline hrbtne maščobe daje objektivnejšo sliko za oceno stanja vzreje.

Najpomembnejši vidiki krme

Krma mora med brejostjo vsebovati dovolj vlaknin za vzdrževanje črevesne aktivnosti in za pripravo želodca na velike količine krme v času laktacije – ravnovesje med »vzpostavljanjem kondicije«, doseganjem sitosti in preprečevanjem prekomerne kondicije. V obdobju kotenja je treba ohraniti tek. Mešanica topnih in netopnih vlaknin v obroku lahko prepreči zaprtje in ohranja aktivno prebavo. Zakisanje urina je priporočljivo tudi zaradi preprečevanja porasta neželenih klic in doseganje dodatne hitrodostopne energije (sladkorja). Gostoto hranil, energije in beljakovin je treba med laktacijo povečati, da lahko dosežemo ustrezne rezultate pri mlečnosti in prireji. Pred osemenitvijo je priporočljivo krmeljenje, ki ima učinek flushing, da dosežemo čim nižjo stopnjo gonitve.

Bistvena je pravilna krivulja krmeljenja

Ta krivulja krmeljenja služi kot groba usmeritev. Glede na kondicijo, sistem reje, temperaturo in predvsem genetiko je treba krmo individualno prilagajati z dodajanjem in odvzemom.
VIR: BIOMIN

Krivulja krmeljenja mora biti vedno prilagojena kondiciji svinj. Zlasti v prvih štirih tednih brejosti je pomembno, da pri svinjah, ki so bile zelo izčrpane, ponovno poskrbimo za dobro kondicijo. Izgubljeno težo in izgubljene maščobne blazinice je treba nadomestiti ali obnoviti. Svinja, ki je izgubila 30 kg telesne mase, bi morala med naslednjo brejostjo doseči enako zmogljivost kot svinja, ki je izgubila 15 kg. Za boljše kondicioniranje po odstavitvi je priporočljivo oblikovati kondicijske pogoje in temu primerno prilagoditi krivulje hranjenja. Izziv je nadomestiti izgubo mase na začetku brejosti in vlagati v rast pujskov na koncu faze, hkrati pa se izogniti zamaščenosti. Prehranske potrebe in oskrba bi zato morali biti tesno povezani. Da bi bila izguba kondicije med naslednjo laktacijo čim manjša, je treba vnos krme in hranil počasi povečati do največje mere. Z ustreznimi ukrepi krmeljenja lahko v posameznih fazah uravnamo nastale spremembe.

„Izziv je pri svinjah nadomestiti izgubo mase, vlagati v rast pujskov in se hkrati izogniti zamaščenosti.”

Povzetek

Kondicija in prireja sta nepreklicno povezani – samo vitalne in dobro kondicionirane svinje lahko vlagajo energijo v oskrbo pujskov, ne da bi morale za to upočasniti lastno reprodukcijo. Poleg vizualne ocene in ocene s palpacijo svinj predstavlja pomemben kazalnik kondicije tudi debelina hrbtne maščobe. Bi radi izmerili debelino hrbtne maščobe pri plemenskih svinjah? Vprašajte svojega strokovnjaka BIOMIN.