Biomin® LIFE: Novi koncept krme za visoko prirejo goveda

Biomin® LIFE: Novi koncept krme za visoko prirejo goveda

Dr. Goran Grubješić, produktni vodja
Današnji kmetje se srečujejo s številnimi izzivi doseganja najvišje prireje v živinoreji. Zato sta potrebna optimalna reja in krmljenje živali. Žal pa visoki stroški beljakovinske krme in naraščajoče cene žita podražijo obroke na kmetijah. Poleg tega lahko intenzivno krmljenje povzroči velik stres pri živalih in poslabša zdravje ali vodi celo v izločitev iz črede.

Najpogostejše razloge za izločitev goveda predstavljajo težave s parklji, slabi parametri prireje ter pri kravah molznicah težave z zdravjem vimena in plodnostjo. Ustrezna mineralizacija lahko prepreči takšne težave.

“Cilj linije Biomin® LIFE je spodbujanje vitalnosti goveda z uravnoteženim konceptom krmljenja.”

Živali so bolj zdrave in prireja je večja pri uporabi organsko vezanih elementov v sledovih, kot so:

cink, mangan in baker, ki so bistveni elementi v sledovih in ki igrajo pomembno vlogo pri presnovi, zdravju in prireji goveda. Govedo ne more samo proizvesti bistvenih elementov v sledovih, zato jih je treba dodajati krmi. Cink, mangan in baker so lahko vezani na anorganske ali organske molekule, vendar absorpcija ni enako dobra pri vseh vezeh.

Organsko vezani elementi v sledovih imajo prednosti.

Organske elemente v sledovih lahko živali bolje izkoristijo, ker so zaščiteni pred antagonisti in uporabljajo alternativne poti za absorpcijo. Tak organsko vezan vir elementov v sledovih so glicinati: kelati najmanjše aminokisline glicina. Tako se lahko elementi v sledovih absorbirajo prek absorpcijske poti aminokislin. Študije kažejo, da dodajanje glicinata ugodno vpliva na imunost, zdravje in na prirejo goveda.

Preglednica 1: Najpogostejši razlogi za izgubo molznic in pitanega goveda

Vir: Letno poročilo ZuchtData (2020); BIOMIN

Nova linija Biomin® LIFE:
Močna mineralna krma za govedo

Cilj linije LIFE je povečanje vitalnosti živali z uravnoteženim konceptom prehrane. Zdrave in mirne živali z dobro presnovo so veliko bolj produktivne. Istočasno pa je dober fundament in zdravje parkljev osnova za dobro konzumacijo krme in dobro preskrbljenost z hranilnimi snovmi. Zato imamo v novi liniji dobro izbrane, uravnotežene in kakovostne hranilne snovi.

Biomin® Beef LIFE – za umirjeno pitano govedo in visoko prirejo

Težavi s prezgodnjo izgubo so pri pitanem govedu pogosto povezane s poškodbami, s slabšin zmanjšanim prežvekovanjem in s slabšo presnovo krme. Visoka vsebnost magnezija v obroku vpliva na sprostitev živali, ker učinkuje na živčni sistem. Biomin® Beef LIFE vsebuje več virov magnezija, ki zagotavljajo mir v hlevu. Organsko vezani elementi v sledovih dodatno spodbujajo imunski sistem ter pozitivno vplivajo na sklepe in parklje. Zelo učinkovita puferska kombinacija stabilizira vamp ter zagotavlja visok vnos krme in prežvekovanje.

Biomin® Dairy LIFE –
za visokoproduktivne in zdrave krave molznice

Za doseganje visoke prireja mleka je predpogoj najvišja raven zdravja živali. Posebej pomembni so imunski sistem, zdravje parkljev in vimena ter plodnosti. Organsko vezani elementi v sledovih zagotavljajo dobro in varno oskrbo z elementi v sledovih, ki spodbujajo zgoraj omenjene funkcije. Biotin pa poleg tega zagotavlja čvrsto roževino parkljev. Visoke ravni vitamina A (pomembna vloga pri plodnosti, zaščiti celic, embrionalnem razvoju), vitamina D (uravnavanje presnove Ca-P) in vitamina E (imunski sistem) so osnovni pogoj za izpolnjevanje visokih zahtev prireje. Oba izdelka linije Biomin® LIFE vsebujeta visoko vsebnost naravnih antioksidantov, vitamina E in selena za zaščito vampa, ki zagotavljajo močno odpornost in preprečujejo stres pri živalih. Oba izdelka sta kot možnost na voljo tudi z Digestarom®. Digestarom® je posebna, okusna mešanica rastlinskih dodatkov BIOMIN, ki optimizira delovanje vampa in s tem poveča prirejo živali.

“Mineralna krma linije Biomin®LIFE omogoča uravnoteženo krmljenje za bolj
zdrave živali z boljšim imunskim sistemom in večjo prirejo.”

Povzetek

Mineralna krma linije Biomin® LIFE omogoča uravnoteženo krmljenje za bolj zdrave živali z boljšim imunskim sistemom in večjo prirejo. Povratne informacije so zelo dobre, rejci poročajo o povečani proizvodnji mleka, bolj zdravih kravah in boljšem pridobivanju telesne mase ter mirnejših bikih.

Za več informacij o novi liniji Biomin® LIFE se obrnite na svojega svetovalca BIOMIN.